Berdasarkan keputusan Rapat Sekolah maka Kepala SMK Negeri 1 Sabang memutuskan dan menetapkan Kelulusan Peserta Didik SMK Negeri 1 Sabang Tahun 2021 terlampir sabagai berikut: